Hoppa över navigation.

musik

EMS - elektroakustisk musik i Sverige - bibliotek och arkiv

 
Biblioteket är öppet för forskning
Bibliotekskatalogen delvis på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

EMS, Institutet för elektroakustisk musik i Sverige /Elektronmusikstudion, är sedan 1964 centrum för svensk elektroakustisk musik (EAM) och ljudkonst. Förutom bibliotek och arkiv, tillhandahåller EMS studior, arrangerar konserter och anordnar utbildningar.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar omfattar böcker och tidskrifter om EAM, nutida konstmusik, ljudkonst, text-ljud, konkret poesi, ljudteknik, akustik m m. Här finns hundratals skivor med EAM och ljudkonst samt IDEAMA-arkivet, en  internationell dokumentation av EAM från 1929-1971. Allt kan avlyssnas på plats, inklusive alla verk som gjorts på EMS sedan 1964.

Delar av bibliotekets bestånd kan hittas via Librarything samt i bibliotekskatalogen (PDF).Nyförvärv rapporteras i bibliotekariens blogg.

Dokumentarkivet, innehållande källmaterial om EMS och svensk EAM, som korrespondens, teknisk dokumentation, programblad, foton m m,  har donerats till Statens musikbibliotek. En del äldre dokument är digitaliserade och inlagda i EMS databas.

I samarbete med Avdelningen för audiovisuella medier  vid Kungliga biblioteket driver EMS ett digitaliseringsprojekt för att tillgängliggöra all musik och ljudkonst skapad på EMS. Samtliga inspelningar kan sökas via DISMARC:s portal, dock utan lyssningsmöjlighet. Det digitaliserade materialet återfinns i Svensk mediedatabas med möjlighet till avlyssning på KB/AVM.

Service

EMS bibliotek och arkiv är tillgängliga för forskning. Besök enligt överenskommelse.

Vi besvarar gärna frågor via e-post: adm@ems.rikskonserter.se
Kontaktperson: Pär Johansson
Telefon: 08-556 08 850
Besöksadress: Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 61

 

Goethe-Institut Schweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Goethe-institutets bibliotek är specialiserat på litteratur, film och musik. Det vill uppmärksamma sin publik på aktuella teman och trender i Tyskland och erbjuder därför ett aktuellt urval både i tryck och som multimedia på tyska och med svensk/engelsk översättning.

Samlingarna
  • Uppslagsverk och lexikon (referensverk)
  • Tyska dags- och veckotidningar
  • Tyska facktidskrifter
  • Databaser och multimedia på CD-rom
  • Musik-CD, ljudböcker på CD och kassett
  • Videofilmer/DVD
  • Läromedel

Bibliotekets samlingar går ej att söka i Libris.

Service

Biblioteket lånar ut multimedia och läromedel.

Musik- och teaterbiblioteket

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Musik- och teaterbiblioteket är en sammanslagning av Statens musikbibliotek och Sveriges Teatermuseums bibliotek.

Musik- och teaterbiblioteket är ett allmänt bibliotek. Med stora samlingar och utlåning av noter i alla besättningar och genrer. Här finns också litteratur, tidskrifter och filmer om musik och teater. Biblioteket är också ett av Europas största forskningsbibliotek inom musikområdet. Här finns rika samlingar av äldre tryck (1600-1800-tal) och handskrifter, bland annat flertalet betydande svenska tonsättares originalmanuskript.

Samlingarna

Bibliotekets moderna samlingar (efter ca 1850) består av litteratur (böcker, tidskrifter och andra textdokument), notutgåvor, ett mindre antal fonogram och video/DVD, mikroformer samt elektroniska medier (katalogiserade resurser på Internet).

Service

Biblioteket är öppet för alla. Material tryckt efter 1900 kan i princip lånas hem. De som bor utanför Storstockholmsområdet kan låna genom ett lokalt bibliotek. Med lånekort kan man också beställa material och förnya sina lån.     

 

Statens musikbibliotek

Statens Musikbibliotek har gått samman med Sveriges Teatermuseums bibliotek under namnet Musik- och teaterbiblioteket

Sveriges Teatermuseum

Sveriges teatermuseums bibliotek är nu en del av Musik- och teaterbiblioteketpå Torsgatan 19, Stockholm dit bibliotekets böcker har flyttas.