Hoppa över navigation.

Armémuseums bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 

 

Om biblioteket

Armémuseums bibliotek är ett av det få i landet med inriktning på militärhistoria och det enda med särskild inriktning på militärhistoriska föremål.

Samlingarna

Här finns  dräkt- och uniformshistoria, textilhistoria,  heraldik, fanor, militärmusik, militära byggnader, fortifikation, vapenhistoria, krigshistoria från olika länder, barn och krig, kvinnor i försvaret, regementshistorier, biografier och mycket mer. Bokbeståndet omfattar 50 000 böcker och 250 tidskrifter/årsböcker. 

Service

Biblioteket är tillgängligt för alla, men medger inte hemlån. Du är välkommen att beställa fram böcker till läsesalslån och slå dig ned på en av de tio platserna i vår läsesal. Du kan även utnyttja referensbiblioteket och vår kopieförmedling. Ditt lokala bibliotek kan också beställa det du vill låna från oss, så kallat fjärrlån.