Hoppa över navigation.

geografi

Armémuseums bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 

 

Om biblioteket

Armémuseums bibliotek är ett av det få i landet med inriktning på militärhistoria och det enda med särskild inriktning på militärhistoriska föremål.

Samlingarna

Här finns  dräkt- och uniformshistoria, textilhistoria,  heraldik, fanor, militärmusik, militära byggnader, fortifikation, vapenhistoria, krigshistoria från olika länder, barn och krig, kvinnor i försvaret, regementshistorier, biografier och mycket mer. Bokbeståndet omfattar 50 000 böcker och 250 tidskrifter/årsböcker. 

Service

Biblioteket är tillgängligt för alla, men medger inte hemlån. Du är välkommen att beställa fram böcker till läsesalslån och slå dig ned på en av de tio platserna i vår läsesal. Du kan även utnyttja referensbiblioteket och vår kopieförmedling. Ditt lokala bibliotek kan också beställa det du vill låna från oss, så kallat fjärrlån.

Krigsarkivets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek. Många ämneseområden är representerade. Förutom det svenska militära trycket, krigsväsen, försvarsfrågor och teknik är militärhistoria, historia, biografi, teknikhistoria och geografi de viktigaste ämnesområdena.

Samlingarna

Samlingarna omfattar drygt 230 000 volymer och ca 120 löpande tidskrifter samt omkring 1000 äldre utländska och tekniska tidskrifter.

Samlingarna är sökbara i en gemensam katalog för biblioteken i Riksarkivet (Krigsarkivet, Riksarkivet och landsarkiven) och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Service

När du besöker Krigsarkivet kan du beställa fram böcker och annan litteratur till forskarsalen, men du får inte låna hem någonting. Du kan också beställa våra böcker som fjärrlån via ditt bibliotek. Även då gäller läsesalslån - du får studera boken på ditt bibliotek.

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge är ett vetenskapligt bibliotek med särskild inriktning på litteratur om arkivverksamhet och har den största samlingen i landet inom detta område. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i övrigt inom svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Här finns även specialsamlingar inom heraldik, svensk presshistoria, svensk medeltidshistoria och urkundsutgivning.

Samlingarna

Biblioteket omfattar ca 140 000 volymer och omkring 170 löpande tidskrifter. Samlingarna är sökbara i Riksarkivets bibliotekskatalog (omfattar även Krigsarkivet och landsarkiven) och den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.Arbete pågår med att föra över även de äldsta bestånden till dessa kataloger, annars finns det även i kortkatalog.

Service

Ingen litteratur är för hemlån. Allt material beställer du fram för läsning i forskarsalen. Du kan även beställa det du vill låna från oss via ditt lokala bibliotek, s k fjärrlån. Även då som läsesalslån d v s materialet får inte lånas hem. Mer om fjärrlån kan du läsa på vår webbplats. Du kan även utnyttja vår kopieförmedling.