Hoppa över navigation.

arkeologi

Etnografiska museets bibliotek

 
Biblioteket är öppet efter överenskommelse
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Etnografiska museets bibliotek är ett av det mest välsorterade specialbiblioteken i landet. Biblioteket är ett unikt referensbibliotek för etnografi och antropologi med litteratur om arkeologi, utomeuropeiska kulturer, ursprungsbefolkningar, samt religions- och konsthistoria.

Samlingarna

Speciellt väl representerad är litteratur som handlar om materiell kultur och som beskriver etnografiska föremål. Här finns både vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur, totalt ca 45 000 böcker och tidskrifter.

Bibliotekets samling av utställningskataloger från etnografiska museer runt om i världen är omfattande.

De viktigaste bevakningsområdena för biblioteket är ursprungsbefolkningar, religion, materiell kultur, konst och hantverk, textilier och klädedräkt i utomeuropeiska kulturer. Utställningskataloger är ett viktigt specialbestånd.

Service

Ej hemlån. Besök efter överenskommelse med bibliotekarien per e-post: bibliotek@etnografiska.se eller telefon: 08-519 550 12.

Kungl. biblioteket / National Library of Sweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

KB är Sveriges nationalbibliotek och har framför allt till uppgift att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. Det är också ett forskningsbibliotek som förvärvar utländsk litteratur med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer...

Samlingarna

I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker , tidskrifter , tidningar , kartor , bilder , vardagstryck och affischer .Förutom de fysiska samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud av e-resurser.
Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger (ÖSK).

Service

Man kan låna litteratur ur den svenska samlingen endast som läsesalslån. Samma regel gäller för utländsk litteratur tryckt före 1900. Läs mer om lånereglerna .

Stockholms universitetsbibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Primära målgruppen är universitetets studenter, forskare och lärare. Universitetsbiblioteket är även ett offentligt bibliotek där allmänheten har tillgång till läsplatser, samlingarna och personalens kunskap. 

Samlingarna

De flesta ämnena inom humaniora är representerade i bibliotekets samlingar. Unika ämnen idag är förlagsutbildning ( Adam Helms samling), modevetenskap och östasiatisk konst. 

Andra profilämnen är andraspråkighet, filmvetenskap, filosofi, konstvetenskap, lingvistik, slavistik, tvåspråkighet, samt östasiatiska språk & kulturer.

I databasen Collection mapping, bland bibliotekets Specialsamlingar, finns beskrivningar av flera värdefulla okatalogiserade bokdonationer och även specialsamlingar som fortfarande är under uppbyggnad. Dessa resurser kan sökas i databasens sökformulär på donator eller ämne.

Service

Läs Lånereglervid Stockholms universitetsbibliotek. De som inte har lånekort vid universitetsbiblioteket och befinner sig på annan ort kan vända sig till sitt lokala bibliotek för att beställa fjärrlån.

Vitterhetsakademiens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, är ett av Europas främsta specialbibliotek inom arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård. Samlingarna har byggts upp sedan 1786.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar är sökbara i två kataloger: VITALIS och Katalog -1974.

Flera viktiga specialsamlingar finns, främst Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling(placerad på Kungl. Myntkabinettet vid Slottsbacken) och  Schering Rosenhanes biblioteksom innehåller äldre svensk topografi.

Biblioteket har digitaliserat tidskriften Fornvännen100 årgångar finns att läsa på nätet.

Service

Alla är välkomna att använda biblioteket. Läs mer om lånereglerna . Om du bor utanför Stockholmsområdet kan du be ditt lokala bibliotek att beställa det du vill låna från oss.