Hoppa över navigation.

Konstakademiens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Konstakademiens bibliotek inrymmer såväl nyutgiven som äldre konstlitteratur. Bibliotekets bevakningsområde är huvudsakligen bildkonst och boksamlingarna uppgår till ca. 45 000 volymer. En särskild avdelning med konsttidskrifter kompletterar det övriga beståndet.

Samlingarna

Till biblioteket hör även en samling 1800-talsfolianter inom ämnet arkitektur samt det så kallade ”1806 års bibliotek” som innehåller arkitektur, konsthistoria och allmän humaniora från 1500-, 1600-, och 1700-talen.

Bibliotekets samlingar finns till viss del sökbara i LIBRIS.

Service

Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla litteratur för akademiens ledamöter och anställda, Kungl. Konsthögskolans lärare och elever samt forskare. Biblioteket är även öppet för en konstintresserad allmänhet.