Hoppa över navigation.

arkitektur

Arkitekturmuseets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Arkitekturmuseets bibliotek har mer än 24000 böcker och tidskrifter från 1930-talet till idag. Till största delen kommer materialet från svenska arkitekter, arkitekturhistoriker och institutioner med anknytning till ämnesområdet. Deras böcker hittar du tillsammans med nyinköpt litteratur på öppna hyllor i biblioteket.

Samlingarna

Här hittar du böcker och tidskrifter om arkitekter, arkitektur, arkitekturhistoria, planering, bostadsbyggande, teknik, material, inredning och landskapsarkitektur.

Service

Bor du i Stockholm kan du bli låntagare. Från övriga landet går det bra att fjärrlåna.

Kungl. Husgerådskammarens handbibliotek

 
Biblioteket är öppet för forskare
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Ett handbibliotek för Kungliga Husgerådskammarens tjänstemän. Biblioteket är en del av Bernadottebiblioteket.

Samlingarna

Biblioteket skall spegla de områden som Husgerådskammarens tjänstemän har ansvar för inom arkitektur, inredning, vävda tapeter, silversmide, guldsmedskonst, möbelkonst, ceremonier mm.

Ca 6000 titlar är katalogiserade i den lokala datakatalogen. Huvudsakligen avdelning I och Ih.

Bibliotekets samlingar går ej att söka i Libris.

Service

Tillgängligt för forskare enligt överenskommelse. 

Kontaktperson för Bernadottebiblioteket och Kungl. Husgerådskammarens handbibliotek: bernadottebiblioteket@royalcourt.se, tfn 08 402 60 00

Övrig kontaktinformation

 

Nordiska museets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nordiska museets bibliotek förvärvar all svensk litteratur inom ämnet svensk kulturhistoria efter år 1500 samt internationell litteratur som möjliggör jämförelser mellan svensk och utländsk kulturhistoria. I boksamlingarna avspeglas museets arbete och forskning genom åren. Böcker och tidningar tillkommer ofta genom skriftutbyte med museer och forskningsinstitutioner över hela världen.

Samlingarna
Viktiga litteraturgrupper i samlingarna är:
  • etnologi
  • dräkthistoria, bland annat modejournaler
  • konsthantverk
  • kulturhistoria
  • mat och dryck
  • memoarer
  • svensk topografi
  • arkitektur
I bibliotekets läsesal finns ett hundratal tidskrifter tillgängliga.
 
Service 

Samlingarna nås till största delen via webbkatalogen SAGAoch i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Det äldsta materialet är sökbart i den inskannade kortkatalogen. Även bibliotekets ämneskatalog, som förtecknar ett urval titlar och tidskriftsartiklar i bibliotekets samlingar under olika ämnesområden, är inskannad. Webbkatalogerna kompletteras löpande men kan vara ofullständiga.

Svensk Forms bibliotek

Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen på nätet- inloggningkrävs
Till bibliotekets webbplats

  

Om biblioteket

Svensk Forms bibliotek är ett specialbibliotek för alla som vill studera, forska eller veta mer om design och formgivning.

Samlingarna

I samlingarna finns förutom böcker och kataloger inom form och design även material relaterat till föreningens historia som samtliga årgångar av tidskriften FORM, utställningskataloger och ett arkiv med utställningsbilder, produktbilder, diabilder, diaserier och studiematerial.

Service

Svensk Forms bibliotek är ett referensbibliotek och vi lånar därför inte ut vårt material, men alla är välkomna att läsa på plats. Kontakta biblioteket@svenskform.seeller ring 08-463 31 37 för att avtala tid för besök. Om du är på jakt efter ett specifikt material kan det behöva beställas i förväg.

I vårt digitala designarkiv www.designarkiv.sekan du som är forskare, journalist eller student söka bland bilder, böcker, artiklar och arkivhandlingar från 1845 till 2009. En riktigt skattkammare för den som vill fördjupa sig inom form och design. Webbplatsen är ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria. För att kunna ta del av materialet måste du först registrera dig och bli godkänd som användare.

Vitterhetsakademiens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, är ett av Europas främsta specialbibliotek inom arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård. Samlingarna har byggts upp sedan 1786.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar är sökbara i två kataloger: VITALIS och Katalog -1974.

Flera viktiga specialsamlingar finns, främst Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling(placerad på Kungl. Myntkabinettet vid Slottsbacken) och  Schering Rosenhanes biblioteksom innehåller äldre svensk topografi.

Biblioteket har digitaliserat tidskriften Fornvännen100 årgångar finns att läsa på nätet.

Service

Alla är välkomna att använda biblioteket. Läs mer om lånereglerna . Om du bor utanför Stockholmsområdet kan du be ditt lokala bibliotek att beställa det du vill låna från oss.