Hoppa över navigation.

filmvetenskap

Stockholms universitetsbibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Primära målgruppen är universitetets studenter, forskare och lärare. Universitetsbiblioteket är även ett offentligt bibliotek där allmänheten har tillgång till läsplatser, samlingarna och personalens kunskap. 

Samlingarna

De flesta ämnena inom humaniora är representerade i bibliotekets samlingar. Unika ämnen idag är förlagsutbildning ( Adam Helms samling), modevetenskap och östasiatisk konst. 

Andra profilämnen är andraspråkighet, filmvetenskap, filosofi, konstvetenskap, lingvistik, slavistik, tvåspråkighet, samt östasiatiska språk & kulturer.

I databasen Collection mapping, bland bibliotekets Specialsamlingar, finns beskrivningar av flera värdefulla okatalogiserade bokdonationer och även specialsamlingar som fortfarande är under uppbyggnad. Dessa resurser kan sökas i databasens sökformulär på donator eller ämne.

Service

Läs Lånereglervid Stockholms universitetsbibliotek. De som inte har lånekort vid universitetsbiblioteket och befinner sig på annan ort kan vända sig till sitt lokala bibliotek för att beställa fjärrlån.

Svenska Filminstitutets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Svenska Filminstitutets bibliotek är Sveriges enda specialbibliotek för film. Biblioteket ligger i Filmhuset i nära anslutning till entrén, på plan 4 – 6.

Samlingarna

Samlingarna omfattar material från stumfilmstiden och framåt. Här finns böcker om filmteori, genrer, filmproduktion, biografer, regissörs- och skådespelarbiografier med mera. I biblioteket finns även en mängd bolags- och personarkiv, en manuskriptsamling bestående av tusentals svenska filmmanuskript samt en samling DVD-filmer från hela världen.

Tidskriftssamlingen omfattar allmänna filmtidskrifter, såväl som bransch- och filmtekniska tidskrifter. Totalt mer än 1.000 titlar på ett 20-tal språk, varav drygt 200 är e-tidskrifter

Service

Det mesta är sökbart i MATINÉ , men en del äldre böcker och publikationer söks fortfarande i bibliotekets kortkataloger. Retroaktiv katalogisering pågår.

Lånevillkor