Hoppa över navigation.

heraldik

Kungl. biblioteket / National Library of Sweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

KB är Sveriges nationalbibliotek och har framför allt till uppgift att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. Det är också ett forskningsbibliotek som förvärvar utländsk litteratur med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer...

Samlingarna

I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker , tidskrifter , tidningar , kartor , bilder , vardagstryck och affischer . Förutom de fysiska samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud av e-resurser.
Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger (ÖSK).

Service

Man kan låna litteratur ur den svenska samlingen endast som läsesalslån. Samma regel gäller för utländsk litteratur tryckt före 1900. Läs mer om lånereglerna .

Livrustkammarens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen delvis i Libris
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Biblioteket är ett specialbibliotek som är en integrerad del av museet och speglar de områden som finns representerade i Livrustkammarens samlingar. Referensbiblioteket innehåller framför allt böcker inom områdena vapen och rustningar, dräkt, fäktning, jakt, ridkonst och ceremoni. Byte av publikationer inom Livrustkammarens ämnesområden sker över hela världen.

Samlingarna

Förutom referensbiblioteket finns sammanhållna specialsamlingarsom Emil Ficks (1863-1930) samling av äldre rid- och fäktlitteratur, Thorvald Lindquists (1899-1976) falkjaktsbibliotek och Max Dregers (1852-1929) samling av böcker om vapentillverkning och artilleri. Samlingarna är sökbara dels via äldre kortkatalog och från ca 1990 i lokal databas. Arbete pågår med att registera den mest efterfrågade litteraturen samt nyförvärv i LIBRIS.

Service

Biblioteket är tillgängligt enligt överenskommelse. Alla är välkomna att studera våra samlingar på plats. Ej hemlån, men man kan fjärrlåna till sitt eget biblioteks läsesal.

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge är ett vetenskapligt bibliotek med särskild inriktning på litteratur om arkivverksamhet och har den största samlingen i landet inom detta område. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i övrigt inom svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Här finns även specialsamlingar inom heraldik, svensk presshistoria, svensk medeltidshistoria och urkundsutgivning.

Samlingarna

Biblioteket omfattar ca 140 000 volymer och omkring 170 löpande tidskrifter. Samlingarna är sökbara i Riksarkivets bibliotekskatalog (omfattar även Krigsarkivet och landsarkiven) och den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.Arbete pågår med att föra över även de äldsta bestånden till dessa kataloger, annars finns det även i kortkatalog.

Service

Ingen litteratur är för hemlån. Allt material beställer du fram för läsning i forskarsalen. Du kan även beställa det du vill låna från oss via ditt lokala bibliotek, s k fjärrlån. Även då som läsesalslån d v s materialet får inte lånas hem. Mer om fjärrlån kan du läsa på vår webbplats. Du kan även utnyttja vår kopieförmedling.