Hoppa över navigation.

Krigsarkivets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek. Många ämneseområden är representerade. Förutom det svenska militära trycket, krigsväsen, försvarsfrågor och teknik är militärhistoria, historia, biografi, teknikhistoria och geografi de viktigaste ämnesområdena.

Samlingarna

Samlingarna omfattar drygt 230 000 volymer och ca 120 löpande tidskrifter samt omkring 1000 äldre utländska och tekniska tidskrifter.

Samlingarna är sökbara i en gemensam katalog för biblioteken i Riksarkivet (Krigsarkivet, Riksarkivet och landsarkiven) och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Service

När du besöker Krigsarkivet kan du beställa fram böcker och annan litteratur till forskarsalen, men du får inte låna hem någonting. Du kan också beställa våra böcker som fjärrlån via ditt bibliotek. Även då gäller läsesalslån - du får studera boken på ditt bibliotek.