Hoppa över navigation.

litteraturhistoria

Kungl. biblioteket / National Library of Sweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

KB är Sveriges nationalbibliotek och har framför allt till uppgift att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. Det är också ett forskningsbibliotek som förvärvar utländsk litteratur med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer...

Samlingarna

I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker , tidskrifter , tidningar , kartor , bilder , vardagstryck och affischer . Förutom de fysiska samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud av e-resurser.
Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger (ÖSK).

Service

Man kan låna litteratur ur den svenska samlingen endast som läsesalslån. Samma regel gäller för utländsk litteratur tryckt före 1900. Läs mer om lånereglerna .

Strindbergsmuseets bibliotek

 
Biblioteket är öppet forskning
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Strindbergsmuseets bibliotek är ett specialbibliotek med Sveriges största samlingböcker av och om August Strindberg.

Samlingen

Samlingen omfattar idag ca 5000 volymer.

Service

Biblioteket är i första hand tillgängligt för forskning, postgymnasiala studier, research, konstnärligt eller journalistiskt arbete eller motsvarande

Vi tillämpar inte hemlån, men du är välkommen att låna böcker som läsplatslån. Biblioteket kan besökas efter tidsbeställning .

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Svenska Akademiens Nobelbibliotek
 
Biblioteket är öppet för forskning
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nobelbiblioteket är ett forskningsbibliotek utan statliga eller kommunala bidrag, som har som sin främsta uppgift att stödja Svenska Akademien i dess bedömningsarbete – både när det gäller Nobelpriset i litteratur och när det gäller Akademiens egna priser och stipendier. Detta sker genom att anskaffa och tillhandahålla aktuell skönlitteratur samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten. Nobelbiblioteket ser också som sin uppgift att stödja andra verksamma inom bokbranschen genom boklån och genom att arrangera föreläsningar och seminarier om modern skönlitteratur.

Samlingarna

Bokbeståndet uppgår till drygt 200.000 volymer varav de utländska kan sökas också via LIBRIS.150 litterära tidskrifter och flera litteraturdatabaser kan studeras på plats.

Bland särskilda samlingar som finns i biblioteket kan nämnas Henrik Schücks och litteraturkritikern Klara Johansons. Särskilda villkor gäller för tillgång till dessa samlingar.

Service

Nobelbiblioteket är öppet för dem som i kvalificerat studiesyfte söker modern skönlitteratur och litteraturvetenskapliga verk. Se särskilda låneregler . Hemlån 4 veckor för inskrivna låntagare och som fjärrlån till anslutna bibliotek. Kursläsande studenter hänvisas till sina respektive institutionsbibliotek, som kan ombesörja enstaka lån via LIBRIS.  Läsesal finns för läsning på plats.