Hoppa över navigation.

guldsmedskonst

Konstbiblioteket/ Nationalmuseum och Moderna museet

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Konstbiblioteket är ett av Nordens största specialbibliotek för konst, konsthantverk och design.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar speglar Nationalmseums och Moderna Museets samlingar och verksamhet. Här finns bl a auktionskataloger, konstnärsmonografier, utställningskataloger, konstrelaterade artiklar från förr och nu. Samt ett stort antal tidskrifter.

Service 

Allmänheten är välkommen. Alla kan beställa fram material för läsning i bibliotekets läsesal. Det finns 12 platser utrustade med uttag för dator. 

Kungl. Husgerådskammarens handbibliotek

 
Biblioteket är öppet för forskare
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Ett handbibliotek för Kungliga Husgerådskammarens tjänstemän. Biblioteket är en del av Bernadottebiblioteket.

Samlingarna

Biblioteket skall spegla de områden som Husgerådskammarens tjänstemän har ansvar för inom arkitektur, inredning, vävda tapeter, silversmide, guldsmedskonst, möbelkonst, ceremonier mm.

Ca 6000 titlar är katalogiserade i den lokala datakatalogen. Huvudsakligen avdelning I och Ih.

Bibliotekets samlingar går ej att söka i Libris.

Service

Tillgängligt för forskare enligt överenskommelse. 

Kontaktperson för Bernadottebiblioteket och Kungl. Husgerådskammarens handbibliotek: bernadottebiblioteket@royalcourt.se, tfn 08 402 60 00

Övrig kontaktinformation