Hoppa över navigation.

memoarer

Nordiska museets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nordiska museets bibliotek förvärvar all svensk litteratur inom ämnet svensk kulturhistoria efter år 1500 samt internationell litteratur som möjliggör jämförelser mellan svensk och utländsk kulturhistoria. I boksamlingarna avspeglas museets arbete och forskning genom åren. Böcker och tidningar tillkommer ofta genom skriftutbyte med museer och forskningsinstitutioner över hela världen.

Samlingarna
Viktiga litteraturgrupper i samlingarna är:
  • etnologi
  • dräkthistoria, bland annat modejournaler
  • konsthantverk
  • kulturhistoria
  • mat och dryck
  • memoarer
  • svensk topografi
  • arkitektur
I bibliotekets läsesal finns ett hundratal tidskrifter tillgängliga.
 
Service 

Samlingarna nås till största delen via webbkatalogen SAGAoch i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Det äldsta materialet är sökbart i den inskannade kortkatalogen. Även bibliotekets ämneskatalog, som förtecknar ett urval titlar och tidskriftsartiklar i bibliotekets samlingar under olika ämnesområden, är inskannad. Webbkatalogerna kompletteras löpande men kan vara ofullständiga.

Strindbergsmuseets bibliotek

 
Biblioteket är öppet forskning
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Strindbergsmuseets bibliotek är ett specialbibliotek med Sveriges största samlingböcker av och om August Strindberg.

Samlingen

Samlingen omfattar idag ca 5000 volymer.

Service

Biblioteket är i första hand tillgängligt för forskning, postgymnasiala studier, research, konstnärligt eller journalistiskt arbete eller motsvarande

Vi tillämpar inte hemlån, men du är välkommen att låna böcker som läsplatslån. Biblioteket kan besökas efter tidsbeställning .

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

 
Biblioteket är öppet för forskning
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nobelbiblioteket är ett forskningsbibliotek utan statliga eller kommunala bidrag, som har som sin främsta uppgift att stödja Svenska Akademien i dess bedömningsarbete – både när det gäller Nobelpriset i litteratur och när det gäller Akademiens egna priser och stipendier. Detta sker genom att anskaffa och tillhandahålla aktuell skönlitteratur samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten. Nobelbiblioteket ser också som sin uppgift att stödja andra verksamma inom bokbranschen genom boklån och genom att arrangera föreläsningar och seminarier om modern skönlitteratur.

Samlingarna

Bokbeståndet uppgår till drygt 200.000 volymer varav de utländska kan sökas också via LIBRIS.150 litterära tidskrifter och flera litteraturdatabaser kan studeras på plats.

Bland särskilda samlingar som finns i biblioteket kan nämnas Henrik Schücks och litteraturkritikern Klara Johansons. Särskilda villkor gäller för tillgång till dessa samlingar.

Service

Nobelbiblioteket är öppet för dem som i kvalificerat studiesyfte söker modern skönlitteratur och litteraturvetenskapliga verk. Se särskilda låneregler . Hemlån 4 veckor för inskrivna låntagare och som fjärrlån till anslutna bibliotek. Kursläsande studenter hänvisas till sina respektive institutionsbibliotek, som kan ombesörja enstaka lån via LIBRIS.  Läsesal finns för läsning på plats.

Svenska barnboksinstitutet

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

I Svenska barnboksinstitutets (Sbi:s) bibliotek finns merparten av alla barn- och ungdomsböcker som givits ut i Sverige sedan 1591 och en av världens största samlingar av internationell teoretisk litteratur inom ämnesområdet. Bibliotekets uppgift är att samla in och tillgängliggöra alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och att ge information om barn- och ungdomslitteratur och barns läsning.

Samlingarna

Sbi samlar:

  • All barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige
  • Teoretisk litteratur i ämnet

I bibliotekets publika del återfinns den teoretiska samlingen inklusive tidskrifter.

Alla titlar - böcker, tidskriftsartiklar och uppsatser - finns i Sbi:s katalog ELSA. Allt från pekböcker till omfattande avhandlingar indexeras med ämnesord vilket gör det lätt att hitta relevant litteratur. 

Service

Besökare har bland annat tillgång till läsesal samt en separat kurslitteraturhylla. I biblioteket exponeras även innevarande års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Övriga står i magasin.