Hoppa över navigation.

Skoklosters slotts bibliotek

 
Biblioteket kan besökas efter överenskommelse
Sök i Libris
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

På Skoklosters bibliotek förvaras idag sju adliga familjebibliotek med böcker i vitt skilda ämnen och på flera språk. En stor avdelning i biblioteket består av böcker på franska, italienska och spanska. Annars är latin och tyska de vanligaste språken i boksamlingen.

Samlingarna

Carl Gustaf Wrangel lät ställa upp sin boksamling i slottet i mitten av 1660-talet. Vid hans död år 1676 innehöll samlingen omkring 2400 böcker.

Böckernas ämnen är mycket varierande. Eftersom Wrangel under sitt liv lät bygga flera slott, skaffade han sig arkitekturböcker och planschverk med bilder av slott ute i Europa. Han var också intresserad av tekniska nyheter både inom byggnadskonst och fortifikation.

Nils Brahe, Wrangels svärson och efterträdare som slottsherre, ärvde sin farbror Per Brahes bibliotek från Visingsborgs slott på Visingsö och lät föra det till Skokloster.

Liksom i Wrangels bibliotek finns här böcker i de flesta ämnen tryckta under 1500- och 1600-talen. I mitten av 1700-talet växte samlingen ytterligare genom att biblioteket från Salsta slott norr om Uppsala flyttades till Skokloster. Greve Carl Gustaf Bielke hade före sin död år 1754 bestämt att dottersonen Erik Brahe skulle överta hans stora boksamling, som består av 8 000 volymer.

År 1800 växte Skoklosterbiblioteket ännu en gång genom arv, när Ulrik Scheffers 1700 - talsbibliotek från Stora Ek i Västergötland fördes hit.

Bibliotekskatalogen görs för närvarande tillgänglig i den nationella bokdatabasen Libris.

Service

Forskare och studenter kan besöka biblioteket efter överenskommelse. Biblioteket visas för grupper på beställning.