Hoppa över navigation.

historia

Bernadottebiblioteket

 
Biblioteket är öppet för forskare
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Bernadottebiblioteket är ett biblioteksmuseum för böcker med kunglig proveniens. Kungl. Husgerådskammarens handbibliotek är en del av Bernadottebiblioteket.

Samlingarna

Här finns cirka hundratusen böcker som har tillhört våra Bernadottekungar och deras drottningar. Biblioteket har även en fotosamling om ca 500.000 bilder med kunglig anknytning, en kartsamling, en musikaliesamling samt en planschsamling om ca 5000 objekt vardera.

Större delen av boksamlingen endast i kortkatalog.

Kartsamlingen, musiksamlingen, fotografisamlingen och planschsamlingen är sökbar i webbkatalog som finns tillgänglig på biblioteket.

Bibliotekets samlingar går ej att söka i Libris.

Service

Tillfälle att se biblioteket ges vid speciella evenemang som specialvisningar och musikaftnar. Efter överenskommelse är biblioteket även öppet för bokade visningar och forskning.

Kontaktperson för Bernadottebiblioteket och Kungl. Husgerådskammarens bibliotek:

bernadottebiblioteket@royalcourt.se,

Övrig kontaktinformation

Krigsarkivets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek. Många ämneseområden är representerade. Förutom det svenska militära trycket, krigsväsen, försvarsfrågor och teknik är militärhistoria, historia, biografi, teknikhistoria och geografi de viktigaste ämnesområdena.

Samlingarna

Samlingarna omfattar drygt 230 000 volymer och ca 120 löpande tidskrifter samt omkring 1000 äldre utländska och tekniska tidskrifter.

Samlingarna är sökbara i en gemensam katalog för biblioteken i Riksarkivet (Krigsarkivet, Riksarkivet och landsarkiven) och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Service

När du besöker Krigsarkivet kan du beställa fram böcker och annan litteratur till forskarsalen, men du får inte låna hem någonting. Du kan också beställa våra böcker som fjärrlån via ditt bibliotek. Även då gäller läsesalslån - du får studera boken på ditt bibliotek.

Kungl. biblioteket / National Library of Sweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

KB är Sveriges nationalbibliotek och har framför allt till uppgift att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. Det är också ett forskningsbibliotek som förvärvar utländsk litteratur med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer...

Samlingarna

I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker , tidskrifter , tidningar , kartor , bilder , vardagstryck och affischer . Förutom de fysiska samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud av e-resurser.
Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger (ÖSK).

Service

Man kan låna litteratur ur den svenska samlingen endast som läsesalslån. Samma regel gäller för utländsk litteratur tryckt före 1900. Läs mer om lånereglerna .

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB)

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 
Om biblioteket

KSLAB har norra Europas största agrarhistoriska bibliotek. Det har funnits sedan akademien påbörjade sin verksamhet 1813. Bibliotekets inriktning och profil är idag agrarhistoria i vid tvärvetenskaplig mening.

Samlingarna

KSLAB har specialiserat sig på litteratur som skildrar hela den väv av verksamheter som ingår i det areella näringarna. Kärnan i samlingarna utgörs av jord- och skogsbruksproduktionens historia, men biblioteket har även omfattande samlingar inom specialområden som t ex trädgårdsskötsel, bin, fjäderfä, mathistoria och etnobotanik (relationen mellan människa och växter).

Via hemsidan för enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH) hittar du bibliotekets digitalt tillgängliga resurser, liksom litteraturlistor och bibliografier inom ett ämnesområde eller bibliotekets bestånd, t ex trädgårds-, skogs-, och veterinärhistoria. Du kan också via hemsidan prenumerera på vårt nyhetsbrev Freja (utkommer 10 ggr/år) och läsa en informationsbroschyr om biblioteket.

Service

Biblioteketär öppet för alla och lånar ut litteratur på vanligt vis vid besök eller via fjärrlån från andra bibliotek. 

 

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge är ett vetenskapligt bibliotek med särskild inriktning på litteratur om arkivverksamhet och har den största samlingen i landet inom detta område. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i övrigt inom svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Här finns även specialsamlingar inom heraldik, svensk presshistoria, svensk medeltidshistoria och urkundsutgivning.

Samlingarna

Biblioteket omfattar ca 140 000 volymer och omkring 170 löpande tidskrifter. Samlingarna är sökbara i Riksarkivets bibliotekskatalog (omfattar även Krigsarkivet och landsarkiven) och den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.Arbete pågår med att föra över även de äldsta bestånden till dessa kataloger, annars finns det även i kortkatalog.

Service

Ingen litteratur är för hemlån. Allt material beställer du fram för läsning i forskarsalen. Du kan även beställa det du vill låna från oss via ditt lokala bibliotek, s k fjärrlån. Även då som läsesalslån d v s materialet får inte lånas hem. Mer om fjärrlån kan du läsa på vår webbplats. Du kan även utnyttja vår kopieförmedling.

Stockholms stadsarkivs bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 
Om biblioteket

Stadsarkivets bibliotek är ett forskningsbibliotek med ett bestånd på ca 130 000 titlar, som kan sökas i digitala eller manuella kataloger. Biblioteket är ett komplement när du söker arkivhandlingar. I böcker finns ofta hänvisningar till källor eller till information om historiska förhållanden som kan underlätta ditt letande.

Samlingarna

Vi har en av de största samlingarna av stockholmslitteratur, men också svensk historia, genealogi och arkivvetenskap, samt ett stort urval periodica, kalendrar och stadshistoria.

Stockholmskällanhittar du ett urval av det som finns i samlingarna på Stadsarkivet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och Spåvägsmuseet i Stockholm.

Service

Våra böcker är inte för hemlån, men du är välkommen till vår läsesal på Kungsklippan 6 ( se våra öppettider). Böckerna kan också beställas till ditt lokala bibliotek via fjärrlån.