Hoppa över navigation.

Statens musikbibliotek

Statens Musikbibliotek har gått samman med Sveriges Teatermuseums bibliotek under namnet Musik- och teaterbiblioteket

## } end_if## ##if_url_is_node/43 { ##

Statistiska Centralbyråns bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

SCB:s bibliotek är ett offentligt specialbibliotek för svensk officiell statistik och all statistik som SCB därutöver publicerar, samt litteratur inom ämnet statistisk teori och metod.

Samlingarna

Biblioteket har sedan tidigare omfattande samlingar av statistiska resultatpublikationer från de flesta av världens länder och från ett femtiotal internationella organisationer och EU:s statistiska kontor, men förvärv till dessa samlingar avslutades 2008. Svensk statistik finns här samlad från 1700-talet och framåt.

Service

I biblioteket finns enbart referenspublikationer, övriga samlingen finns i magasin. Vill du låna med dig material hem kan du söka i bibliotekets katalog och göra en beställning. Du kan även låna via bibliotekets katalog på Internet och få publikationerna hemskickade till dig. Returfrakt står du själv för. Lånetiden är 30 dagar och förnyelse av lån kan göras i bibliotekets katalog på Internet.