Hoppa över navigation.

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

 
Biblioteket är öppet för forskning
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nobelbiblioteket är ett forskningsbibliotek utan statliga eller kommunala bidrag, som har som sin främsta uppgift att stödja Svenska Akademien i dess bedömningsarbete – både när det gäller Nobelpriset i litteratur och när det gäller Akademiens egna priser och stipendier. Detta sker genom att anskaffa och tillhandahålla aktuell skönlitteratur samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten. Nobelbiblioteket ser också som sin uppgift att stödja andra verksamma inom bokbranschen genom boklån och genom att arrangera föreläsningar och seminarier om modern skönlitteratur.

Samlingarna

Bokbeståndet uppgår till drygt 200.000 volymer varav de utländska kan sökas också via LIBRIS.150 litterära tidskrifter och flera litteraturdatabaser kan studeras på plats.

Bland särskilda samlingar som finns i biblioteket kan nämnas Henrik Schücks och litteraturkritikern Klara Johansons. Särskilda villkor gäller för tillgång till dessa samlingar.

Service

Nobelbiblioteket är öppet för dem som i kvalificerat studiesyfte söker modern skönlitteratur och litteraturvetenskapliga verk. Se särskilda låneregler . Hemlån 4 veckor för inskrivna låntagare och som fjärrlån till anslutna bibliotek. Kursläsande studenter hänvisas till sina respektive institutionsbibliotek, som kan ombesörja enstaka lån via LIBRIS.  Läsesal finns för läsning på plats.