Hoppa över navigation.

Svenska barnboksinstitutet

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

I Svenska barnboksinstitutets (Sbi:s) bibliotek finns merparten av alla barn- och ungdomsböcker som givits ut i Sverige sedan 1591 och en av världens största samlingar av internationell teoretisk litteratur inom ämnesområdet. Bibliotekets uppgift är att samla in och tillgängliggöra alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och att ge information om barn- och ungdomslitteratur och barns läsning.

Samlingarna

Sbi samlar:

  • All barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige
  • Teoretisk litteratur i ämnet

I bibliotekets publika del återfinns den teoretiska samlingen inklusive tidskrifter.

Alla titlar - böcker, tidskriftsartiklar och uppsatser - finns i Sbi:s katalog ELSA. Allt från pekböcker till omfattande avhandlingar indexeras med ämnesord vilket gör det lätt att hitta relevant litteratur. 

Service

Besökare har bland annat tillgång till läsesal samt en separat kurslitteraturhylla. I biblioteket exponeras även innevarande års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Övriga står i magasin.