Hoppa över navigation.

dräkthistoria

Armémuseums bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 

 

Om biblioteket

Armémuseums bibliotek är ett av det få i landet med inriktning på militärhistoria och det enda med särskild inriktning på militärhistoriska föremål.

Samlingarna

Här finns  dräkt- och uniformshistoria, textilhistoria,  heraldik, fanor, militärmusik, militära byggnader, fortifikation, vapenhistoria, krigshistoria från olika länder, barn och krig, kvinnor i försvaret, regementshistorier, biografier och mycket mer. Bokbeståndet omfattar 50 000 böcker och 250 tidskrifter/årsböcker. 

Service

Biblioteket är tillgängligt för alla, men medger inte hemlån. Du är välkommen att beställa fram böcker till läsesalslån och slå dig ned på en av de tio platserna i vår läsesal. Du kan även utnyttja referensbiblioteket och vår kopieförmedling. Ditt lokala bibliotek kan också beställa det du vill låna från oss, så kallat fjärrlån.

Livrustkammarens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen delvis i Libris
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Biblioteket är ett specialbibliotek som är en integrerad del av museet och speglar de områden som finns representerade i Livrustkammarens samlingar. Referensbiblioteket innehåller framför allt böcker inom områdena vapen och rustningar, dräkt, fäktning, jakt, ridkonst och ceremoni. Byte av publikationer inom Livrustkammarens ämnesområden sker över hela världen.

Samlingarna

Förutom referensbiblioteket finns sammanhållna specialsamlingarsom Emil Ficks (1863-1930) samling av äldre rid- och fäktlitteratur, Thorvald Lindquists (1899-1976) falkjaktsbibliotek och Max Dregers (1852-1929) samling av böcker om vapentillverkning och artilleri. Samlingarna är sökbara dels via äldre kortkatalog och från ca 1990 i lokal databas. Arbete pågår med att registera den mest efterfrågade litteraturen samt nyförvärv i LIBRIS.

Service

Biblioteket är tillgängligt enligt överenskommelse. Alla är välkomna att studera våra samlingar på plats. Ej hemlån, men man kan fjärrlåna till sitt eget biblioteks läsesal.

Nordiska museets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nordiska museets bibliotek förvärvar all svensk litteratur inom ämnet svensk kulturhistoria efter år 1500 samt internationell litteratur som möjliggör jämförelser mellan svensk och utländsk kulturhistoria. I boksamlingarna avspeglas museets arbete och forskning genom åren. Böcker och tidningar tillkommer ofta genom skriftutbyte med museer och forskningsinstitutioner över hela världen.

Samlingarna
Viktiga litteraturgrupper i samlingarna är:
  • etnologi
  • dräkthistoria, bland annat modejournaler
  • konsthantverk
  • kulturhistoria
  • mat och dryck
  • memoarer
  • svensk topografi
  • arkitektur
I bibliotekets läsesal finns ett hundratal tidskrifter tillgängliga.
 
Service 

Samlingarna nås till största delen via webbkatalogen SAGAoch i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Det äldsta materialet är sökbart i den inskannade kortkatalogen. Även bibliotekets ämneskatalog, som förtecknar ett urval titlar och tidskriftsartiklar i bibliotekets samlingar under olika ämnesområden, är inskannad. Webbkatalogerna kompletteras löpande men kan vara ofullständiga.