Hoppa över navigation.

konsthistoria

Etnografiska museets bibliotek

 
Biblioteket är öppet efter överenskommelse
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Etnografiska museets bibliotek är ett av det mest välsorterade specialbiblioteken i landet. Biblioteket är ett unikt referensbibliotek för etnografi och antropologi med litteratur om arkeologi, utomeuropeiska kulturer, ursprungsbefolkningar, samt religions- och konsthistoria.

Samlingarna

Speciellt väl representerad är litteratur som handlar om materiell kultur och som beskriver etnografiska föremål. Här finns både vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur, totalt ca 45 000 böcker och tidskrifter.

Bibliotekets samling av utställningskataloger från etnografiska museer runt om i världen är omfattande.

De viktigaste bevakningsområdena för biblioteket är ursprungsbefolkningar, religion, materiell kultur, konst och hantverk, textilier och klädedräkt i utomeuropeiska kulturer. Utställningskataloger är ett viktigt specialbestånd.

Service

Ej hemlån. Besök efter överenskommelse med bibliotekarien per e-post: bibliotek@etnografiska.se eller telefon: 08-519 550 12.

Konstbiblioteket/ Nationalmuseum och Moderna museet

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Konstbiblioteket är ett av Nordens största specialbibliotek för konst, konsthantverk och design.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar speglar Nationalmseums och Moderna Museets samlingar och verksamhet. Här finns bl a auktionskataloger, konstnärsmonografier, utställningskataloger, konstrelaterade artiklar från förr och nu. Samt ett stort antal tidskrifter.

Service 

Allmänheten är välkommen. Alla kan beställa fram material för läsning i bibliotekets läsesal. Det finns 12 platser utrustade med uttag för dator. 

Kungl. biblioteket / National Library of Sweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

KB är Sveriges nationalbibliotek och har framför allt till uppgift att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. Det är också ett forskningsbibliotek som förvärvar utländsk litteratur med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer...

Samlingarna

I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker , tidskrifter , tidningar , kartor , bilder , vardagstryck och affischer . Förutom de fysiska samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud av e-resurser.
Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger (ÖSK).

Service

Man kan låna litteratur ur den svenska samlingen endast som läsesalslån. Samma regel gäller för utländsk litteratur tryckt före 1900. Läs mer om lånereglerna .

Musik- och teaterbiblioteket

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Musik- och teaterbiblioteket är en sammanslagning av Statens musikbibliotek och Sveriges Teatermuseums bibliotek.

Musik- och teaterbiblioteket är ett allmänt bibliotek. Med stora samlingar och utlåning av noter i alla besättningar och genrer. Här finns också litteratur, tidskrifter och filmer om musik och teater. Biblioteket är också ett av Europas största forskningsbibliotek inom musikområdet. Här finns rika samlingar av äldre tryck (1600-1800-tal) och handskrifter, bland annat flertalet betydande svenska tonsättares originalmanuskript.

Samlingarna

Bibliotekets moderna samlingar (efter ca 1850) består av litteratur (böcker, tidskrifter och andra textdokument), notutgåvor, ett mindre antal fonogram och video/DVD, mikroformer samt elektroniska medier (katalogiserade resurser på Internet).

Service

Biblioteket är öppet för alla. Material tryckt efter 1900 kan i princip lånas hem. De som bor utanför Storstockholmsområdet kan låna genom ett lokalt bibliotek. Med lånekort kan man också beställa material och förnya sina lån.     

 

Sveriges Teatermuseum

Sveriges teatermuseums bibliotek är nu en del av Musik- och teaterbiblioteketpå Torsgatan 19, Stockholm dit bibliotekets böcker har flyttas. 

Vitterhetsakademiens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, är ett av Europas främsta specialbibliotek inom arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård. Samlingarna har byggts upp sedan 1786.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar är sökbara i två kataloger: VITALIS och Katalog -1974.

Flera viktiga specialsamlingar finns, främst Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling(placerad på Kungl. Myntkabinettet vid Slottsbacken) och  Schering Rosenhanes biblioteksom innehåller äldre svensk topografi.

Biblioteket har digitaliserat tidskriften Fornvännen100 årgångar finns att läsa på nätet.

Service

Alla är välkomna att använda biblioteket. Läs mer om lånereglerna . Om du bor utanför Stockholmsområdet kan du be ditt lokala bibliotek att beställa det du vill låna från oss.