Hoppa över navigation.

skönlitteratur

Kungl. Dramatiska Teaterns bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Dramatens bibliotek innehåller c:a 10.000 volymer.

Samlingarna

Här finner du såväl dramatik, poesi och annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän kulturhistoria.

Bibliotekets samlingar går ej att söka i Libris.

Service

Böckerna lånas enbart ut till anställda inom teatern, men kan studeras på plats i ett läsrum.

Stockholms stadsbibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av 44 bibliotek inom Stockholms stad. Biblioteken är utspridda på olika stadsdelar.

Samlingarna

Vi har mycket facklitteratur inom humaniora och regionens största bestånd av skönlitteratur. Rotundan i Stadsbiblioteket (Sveavägen/Odengatan) upptas till stor del av svensk skönlitteratur. På vår Stockholmsavdelning i facksal 2, finns en stor samling litteratur om Stockholm. I ljudbiblioteket, som ligger i entréplanet på Stadsbiblioteket, finns en stor samling tal- och ljudböcker att låna. Internationella Biblioteket på Odengatan 59 har böcker på mer än 100 olika språk. På samma adress finns Tidningar & Tidskrifter.

Hitta material om Stockholm på: www.stockholmskallan.se

Service

Alla tjänster och service finns på www.biblioteket.stockholm.se. Som ett exempel kan nämnas att om den bok du söker inte finns på ditt lokala bibliotek, kan du reservera den och hämta den där du vill.

Strindbergsmuseets bibliotek

 
Biblioteket är öppet forskning
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Strindbergsmuseets bibliotek är ett specialbibliotek med Sveriges största samlingböcker av och om August Strindberg.

Samlingen

Samlingen omfattar idag ca 5000 volymer.

Service

Biblioteket är i första hand tillgängligt för forskning, postgymnasiala studier, research, konstnärligt eller journalistiskt arbete eller motsvarande

Vi tillämpar inte hemlån, men du är välkommen att låna böcker som läsplatslån. Biblioteket kan besökas efter tidsbeställning .

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

 
Biblioteket är öppet för forskning
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nobelbiblioteket är ett forskningsbibliotek utan statliga eller kommunala bidrag, som har som sin främsta uppgift att stödja Svenska Akademien i dess bedömningsarbete – både när det gäller Nobelpriset i litteratur och när det gäller Akademiens egna priser och stipendier. Detta sker genom att anskaffa och tillhandahålla aktuell skönlitteratur samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten. Nobelbiblioteket ser också som sin uppgift att stödja andra verksamma inom bokbranschen genom boklån och genom att arrangera föreläsningar och seminarier om modern skönlitteratur.

Samlingarna

Bokbeståndet uppgår till drygt 200.000 volymer varav de utländska kan sökas också via LIBRIS.150 litterära tidskrifter och flera litteraturdatabaser kan studeras på plats.

Bland särskilda samlingar som finns i biblioteket kan nämnas Henrik Schücks och litteraturkritikern Klara Johansons. Särskilda villkor gäller för tillgång till dessa samlingar.

Service

Nobelbiblioteket är öppet för dem som i kvalificerat studiesyfte söker modern skönlitteratur och litteraturvetenskapliga verk. Se särskilda låneregler . Hemlån 4 veckor för inskrivna låntagare och som fjärrlån till anslutna bibliotek. Kursläsande studenter hänvisas till sina respektive institutionsbibliotek, som kan ombesörja enstaka lån via LIBRIS.  Läsesal finns för läsning på plats.