Hoppa över navigation.

Livrustkammarens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen delvis i Libris
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Biblioteket är ett specialbibliotek som är en integrerad del av museet och speglar de områden som finns representerade i Livrustkammarens samlingar. Referensbiblioteket innehåller framför allt böcker inom områdena vapen och rustningar, dräkt, fäktning, jakt, ridkonst och ceremoni. Byte av publikationer inom Livrustkammarens ämnesområden sker över hela världen.

Samlingarna

Förutom referensbiblioteket finns sammanhållna specialsamlingarsom Emil Ficks (1863-1930) samling av äldre rid- och fäktlitteratur, Thorvald Lindquists (1899-1976) falkjaktsbibliotek och Max Dregers (1852-1929) samling av böcker om vapentillverkning och artilleri. Samlingarna är sökbara dels via äldre kortkatalog och från ca 1990 i lokal databas. Arbete pågår med att registera den mest efterfrågade litteraturen samt nyförvärv i LIBRIS.

Service

Biblioteket är tillgängligt enligt överenskommelse. Alla är välkomna att studera våra samlingar på plats. Ej hemlån, men man kan fjärrlåna till sitt eget biblioteks läsesal.