Hoppa över navigation.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB)

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 
Om biblioteket

KSLAB har norra Europas största agrarhistoriska bibliotek. Det har funnits sedan akademien påbörjade sin verksamhet 1813. Bibliotekets inriktning och profil är idag agrarhistoria i vid tvärvetenskaplig mening.

Samlingarna

KSLAB har specialiserat sig på litteratur som skildrar hela den väv av verksamheter som ingår i det areella näringarna. Kärnan i samlingarna utgörs av jord- och skogsbruksproduktionens historia, men biblioteket har även omfattande samlingar inom specialområden som t ex trädgårdsskötsel, bin, fjäderfä, mathistoria och etnobotanik (relationen mellan människa och växter).

Via hemsidan för enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH) hittar du bibliotekets digitalt tillgängliga resurser, liksom litteraturlistor och bibliografier inom ett ämnesområde eller bibliotekets bestånd, t ex trädgårds-, skogs-, och veterinärhistoria. Du kan också via hemsidan prenumerera på vårt nyhetsbrev Freja (utkommer 10 ggr/år) och läsa en informationsbroschyr om biblioteket.

Service

Biblioteketär öppet för alla och lånar ut litteratur på vanligt vis vid besök eller via fjärrlån från andra bibliotek.