Hoppa över navigation.

Forum för levande historia - Biblioteket

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Forum forum för levande historias bibliotek hör till myndigheten med samma namn, som har uppdraget att arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter - med utgångspunkt i Förintelsen och andra brott mot mänskligheten. Detta speglas i våra samlingar. Dessutom täcker bibliotekets samlingar litteratur om historia, demokrati-, ungdoms- och HBT-frågor.

Samlingarna

Bibliotekets litteratursamlingar är huvudsakligen faktaorienterade och rymms till en del inom humaniora, men innehåller även skönlitteratur och annat som är relevant för de ämnen som mydigheten sysslar med.

Service

Forum för levande historia är ett referensbibliotek och vi lånar därför int ut vårat material, men alla är välkomna att läsa på plats.