Hoppa över navigation.

Nobelmuseets forskningsbibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i Libris
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nobelmuseets forskningsbibliotek ligger i Börshusets källare och är ett specialbibliotek inom museets ämnesområden. Biblioteket är tillgängligt för alla forskare, studenter och andra specialintresserade av Alfred Nobel och/eller Nobelprisen.

Samlingarna

Beståndet är i första hand inriktat på litteratur kring Alfred Nobel, Nobelprisen samt Nobelpristagarnas liv och forskning. Andra viktiga ämnesområden är museer och museologi samt idé-, vetenskaps-, teknik- och medicinhistoria. Det ständigt växande beståndet följer också den aktuella forsknings- och utställningsverksamhet som bedrivs på Nobelmuseet.

I biblioteket finns för närvarande cirka 5000 titlar, varav det stora flertalet är sökbara i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Biblioteket prenumererar också på ett tjugotal tidskrifter som finns att läsa i läsesalen.

Service

Öppettider: tisdagar 13-16 (eller efter överenskommelse).

Kontaktperson: Karl Berglund. e-post: förnamn.efternamn@nobel.se Tel. 08-534 818 02