Hoppa över navigation.

kulturhistoria

Kungl. biblioteket / National Library of Sweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

KB är Sveriges nationalbibliotek och har framför allt till uppgift att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. Det är också ett forskningsbibliotek som förvärvar utländsk litteratur med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer...

Samlingarna

I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker , tidskrifter , tidningar , kartor , bilder , vardagstryck och affischer . Förutom de fysiska samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud av e-resurser.
Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger (ÖSK).

Service

Man kan låna litteratur ur den svenska samlingen endast som läsesalslån. Samma regel gäller för utländsk litteratur tryckt före 1900. Läs mer om lånereglerna .

Kungl. Dramatiska Teaterns bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Dramatens bibliotek innehåller c:a 10.000 volymer.

Samlingarna

Här finner du såväl dramatik, poesi och annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän kulturhistoria.

Bibliotekets samlingar går ej att söka i Libris.

Service

Böckerna lånas enbart ut till anställda inom teatern, men kan studeras på plats i ett läsrum.

Nordiska museets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Nordiska museets bibliotek förvärvar all svensk litteratur inom ämnet svensk kulturhistoria efter år 1500 samt internationell litteratur som möjliggör jämförelser mellan svensk och utländsk kulturhistoria. I boksamlingarna avspeglas museets arbete och forskning genom åren. Böcker och tidningar tillkommer ofta genom skriftutbyte med museer och forskningsinstitutioner över hela världen.

Samlingarna
Viktiga litteraturgrupper i samlingarna är:
  • etnologi
  • dräkthistoria, bland annat modejournaler
  • konsthantverk
  • kulturhistoria
  • mat och dryck
  • memoarer
  • svensk topografi
  • arkitektur
I bibliotekets läsesal finns ett hundratal tidskrifter tillgängliga.
 
Service 

Samlingarna nås till största delen via webbkatalogen SAGAoch i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Det äldsta materialet är sökbart i den inskannade kortkatalogen. Även bibliotekets ämneskatalog, som förtecknar ett urval titlar och tidskriftsartiklar i bibliotekets samlingar under olika ämnesområden, är inskannad. Webbkatalogerna kompletteras löpande men kan vara ofullständiga.

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge är ett vetenskapligt bibliotek med särskild inriktning på litteratur om arkivverksamhet och har den största samlingen i landet inom detta område. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i övrigt inom svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Här finns även specialsamlingar inom heraldik, svensk presshistoria, svensk medeltidshistoria och urkundsutgivning.

Samlingarna

Biblioteket omfattar ca 140 000 volymer och omkring 170 löpande tidskrifter. Samlingarna är sökbara i Riksarkivets bibliotekskatalog (omfattar även Krigsarkivet och landsarkiven) och den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.Arbete pågår med att föra över även de äldsta bestånden till dessa kataloger, annars finns det även i kortkatalog.

Service

Ingen litteratur är för hemlån. Allt material beställer du fram för läsning i forskarsalen. Du kan även beställa det du vill låna från oss via ditt lokala bibliotek, s k fjärrlån. Även då som läsesalslån d v s materialet får inte lånas hem. Mer om fjärrlån kan du läsa på vår webbplats. Du kan även utnyttja vår kopieförmedling.

Skoklosters slotts bibliotek

 
Biblioteket kan besökas efter överenskommelse
Sök i Libris
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

På Skoklosters bibliotek förvaras idag sju adliga familjebibliotek med böcker i vitt skilda ämnen och på flera språk. En stor avdelning i biblioteket består av böcker på franska, italienska och spanska. Annars är latin och tyska de vanligaste språken i boksamlingen.

Samlingarna

Carl Gustaf Wrangel lät ställa upp sin boksamling i slottet i mitten av 1660-talet. Vid hans död år 1676 innehöll samlingen omkring 2400 böcker.

Böckernas ämnen är mycket varierande. Eftersom Wrangel under sitt liv lät bygga flera slott, skaffade han sig arkitekturböcker och planschverk med bilder av slott ute i Europa. Han var också intresserad av tekniska nyheter både inom byggnadskonst och fortifikation.

Nils Brahe, Wrangels svärson och efterträdare som slottsherre, ärvde sin farbror Per Brahes bibliotek från Visingsborgs slott på Visingsö och lät föra det till Skokloster.

Liksom i Wrangels bibliotek finns här böcker i de flesta ämnen tryckta under 1500- och 1600-talen. I mitten av 1700-talet växte samlingen ytterligare genom att biblioteket från Salsta slott norr om Uppsala flyttades till Skokloster. Greve Carl Gustaf Bielke hade före sin död år 1754 bestämt att dottersonen Erik Brahe skulle överta hans stora boksamling, som består av 8 000 volymer.

År 1800 växte Skoklosterbiblioteket ännu en gång genom arv, när Ulrik Scheffers 1700 - talsbibliotek från Stora Ek i Västergötland fördes hit.

Bibliotekskatalogen görs för närvarande tillgänglig i den nationella bokdatabasen Libris.

Service

Forskare och studenter kan besöka biblioteket efter överenskommelse. Biblioteket visas för grupper på beställning.