Hoppa över navigation.

Fotografibiblioteket

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Fotografibiblioteket är ett av Nordens största bibliotek inom det fotografiska litteraturområdet. Biblioteket är ett specialbibliotek både för den egna organisationen, Moderna Museet, samt externa forskare och en intresserad allmänhet.

Samlingarna

Fotografibiblioteket totala uppordnade bestånd kan för närvarande sökas fram dels i den egna bibliotekskatalogen, i Libris, samt i två inskannade kortkataloger. Kortkatalogerna utgörs respektive av Fotografibibliotekets bestånd fram till 1986 samt Fotografiska föreningens biblioteks katalog. Service