Hoppa över navigation.

Sjöhistoriska museets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

Om biblioteket

Sjöhistoriska museets bibliotek är ett forskningsbibliotek med litteratur inom en stor del av det maritima ämnesområdet och i bokhyllorna finns ungefär 60 000 böcker.

Samlingarna

Här finner du böcker om sjöfarts- och sjökrigshistoria, sjömannen och fartyg i konsten, galjonsfigurer och marinarkeologi, skepps- och båtbyggeri, navigation, fyrar, kanaler och varv med mera.
För den fritidsbåtsintresserade finns svenska sjösporttidskrifter och årsböcker från segelsällskap samt skeppslistor som Lloyds skeppslista och Svensk skeppslista.

Service

I vår bibliotekskatalog på webben söker du i bibliotekssamlingarna både på Sjöhistoriska museet i Stockholm och på Marinmuseum i Karlskrona. 

Du kan läsa böckerna på plats i biblioteken eller låna in boken till ditt lokala bibliotek via fjärrlån. Böckerna på Marinmuseum i Karlskrona kan, ännu så länge, bara läsas på plats.