Hoppa över navigation.

Postmusei bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Biblioteket anses vara ett av de förnämsta filatelistiska biblioteken i världen. Det registrerar både monografier och tidskriftsartiklar. Det har även visst material från UPU, Världspostföreningen

Samlingarna

Beståndet består till större delen av monografier och tidskrifter kring ämnena filateli och posthistoria från hela världen.

Dessutom ingår svenskt postalt tryck, som katalogiseras retrospektivt i den lokala databasen - tillgänglig via hemsidan.

Service

Biblioteket tillåter både hemlån och fjärrlån.