Hoppa över navigation.

konstvetenskap

Armémuseums bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 

 

Om biblioteket

Armémuseums bibliotek är ett av det få i landet med inriktning på militärhistoria och det enda med särskild inriktning på militärhistoriska föremål.

Samlingarna

Här finns  dräkt- och uniformshistoria, textilhistoria,  heraldik, fanor, militärmusik, militära byggnader, fortifikation, vapenhistoria, krigshistoria från olika länder, barn och krig, kvinnor i försvaret, regementshistorier, biografier och mycket mer. Bokbeståndet omfattar 50 000 böcker och 250 tidskrifter/årsböcker. 

Service

Biblioteket är tillgängligt för alla, men medger inte hemlån. Du är välkommen att beställa fram böcker till läsesalslån och slå dig ned på en av de tio platserna i vår läsesal. Du kan även utnyttja referensbiblioteket och vår kopieförmedling. Ditt lokala bibliotek kan också beställa det du vill låna från oss, så kallat fjärrlån.

Konstakademiens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Konstakademiens bibliotek inrymmer såväl nyutgiven som äldre konstlitteratur. Bibliotekets bevakningsområde är huvudsakligen bildkonst och boksamlingarna uppgår till ca. 45 000 volymer. En särskild avdelning med konsttidskrifter kompletterar det övriga beståndet.

Samlingarna

Till biblioteket hör även en samling 1800-talsfolianter inom ämnet arkitektur samt det så kallade ”1806 års bibliotek” som innehåller arkitektur, konsthistoria och allmän humaniora från 1500-, 1600-, och 1700-talen.

Bibliotekets samlingar finns till viss del sökbara i LIBRIS.

Service

Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla litteratur för akademiens ledamöter och anställda, Kungl. Konsthögskolans lärare och elever samt forskare. Biblioteket är även öppet för en konstintresserad allmänhet.

Konstbiblioteket/ Nationalmuseum och Moderna museet

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Konstbiblioteket är ett av Nordens största specialbibliotek för konst, konsthantverk och design.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar speglar Nationalmseums och Moderna Museets samlingar och verksamhet. Här finns bl a auktionskataloger, konstnärsmonografier, utställningskataloger, konstrelaterade artiklar från förr och nu. Samt ett stort antal tidskrifter.

Service 

Allmänheten är välkommen. Alla kan beställa fram material för läsning i bibliotekets läsesal. Det finns 12 platser utrustade med uttag för dator. 

Konstfacks bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Konstfacks bibliotek grundades 1844 och är ett av Sveriges största design- och konstbibliotek.

Samlingarna

Bokbeståndet återspeglar Konstfacks ämnesområden inom konst, design och konsthantverk. Den s.k. Gamla samlingen (ca 5 500 volymer) består huvudsakligen av 1800-talslitteratur och finns sökbar i den lokala katalogen och LIBRIS .

Här finns också ett materialbibliotek och en konstvideosamling.

Service

Alla är välkomna att besöka biblioteket. Hemlån medges endast till Konstfacks lärare och studenter samt övriga högskolestuderande. Övriga kan låna via ett annat bibliotek, s k fjärrlån.

Södertörns högskolebibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Biblioteket öppnades 1996 och den nya biblioteksbyggnaden invigdes i augusti 2004. Biblioteket speglar högskolans forskning och undervisning, som är mång- och tvärvetenskaplig och ofta har ett genusperspektiv.

Samlingarna

Litteratur finns inom alla på högskolan förekommande ämnen, men styrkan finns inom våra profilområden, som:

  • Östersjö- och Östeuropaforskning med en hel del litteratur på originalspråken
  • Samtidshistoria och judaica
  • Filosofi med tyngdpunkten på den moderna kontinentaleuropeiska filosofin
  • Religionsfilosofi, interreligiösa relationer och islam
  • Estetik, kulturteori, konstteori och visuell kommunikation
  • Svenska med retorik, samtalsanalys och översättarlitteratur
  • Genusvetenskap

  Material under katalogisering:

  • en samling äldre dissertationer från första hälften av 1600-talet till andra hälften av 1800-talet. Några av dessa, från Uppsala Universitet, finns digitaliserade.
  • en estnisk och en lettisk bok- och periodikasamling
Service

Välkommen att besöka oss, skaffa bibliotekskort eller fjärrlåna. Kurslitteraturen kan lånas hem endast av högskolans studenter och personal.

Vitterhetsakademiens bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, är ett av Europas främsta specialbibliotek inom arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård. Samlingarna har byggts upp sedan 1786.

Samlingarna

Bibliotekets samlingar är sökbara i två kataloger: VITALIS och Katalog -1974.

Flera viktiga specialsamlingar finns, främst Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling(placerad på Kungl. Myntkabinettet vid Slottsbacken) och  Schering Rosenhanes biblioteksom innehåller äldre svensk topografi.

Biblioteket har digitaliserat tidskriften Fornvännen100 årgångar finns att läsa på nätet.

Service

Alla är välkomna att använda biblioteket. Läs mer om lånereglerna . Om du bor utanför Stockholmsområdet kan du be ditt lokala bibliotek att beställa det du vill låna från oss.