Hoppa över navigation.

biografier

Krigsarkivets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek. Många ämneseområden är representerade. Förutom det svenska militära trycket, krigsväsen, försvarsfrågor och teknik är militärhistoria, historia, biografi, teknikhistoria och geografi de viktigaste ämnesområdena.

Samlingarna

Samlingarna omfattar drygt 230 000 volymer och ca 120 löpande tidskrifter samt omkring 1000 äldre utländska och tekniska tidskrifter.

Samlingarna är sökbara i en gemensam katalog för biblioteken i Riksarkivet (Krigsarkivet, Riksarkivet och landsarkiven) och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Service

När du besöker Krigsarkivet kan du beställa fram böcker och annan litteratur till forskarsalen, men du får inte låna hem någonting. Du kan också beställa våra böcker som fjärrlån via ditt bibliotek. Även då gäller läsesalslån - du får studera boken på ditt bibliotek.

Kungl. biblioteket / National Library of Sweden

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

KB är Sveriges nationalbibliotek och har framför allt till uppgift att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. Det är också ett forskningsbibliotek som förvärvar utländsk litteratur med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer...

Samlingarna

I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker , tidskrifter , tidningar , kartor , bilder , vardagstryck och affischer . Förutom de fysiska samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud av e-resurser.
Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger (ÖSK).

Service

Man kan låna litteratur ur den svenska samlingen endast som läsesalslån. Samma regel gäller för utländsk litteratur tryckt före 1900. Läs mer om lånereglerna .

Kungl. Dramatiska Teaterns bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Bibliotekskatalogen ej på nätet
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Dramatens bibliotek innehåller c:a 10.000 volymer.

Samlingarna

Här finner du såväl dramatik, poesi och annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän kulturhistoria.

Bibliotekets samlingar går ej att söka i Libris.

Service

Böckerna lånas enbart ut till anställda inom teatern, men kan studeras på plats i ett läsrum.

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge är ett vetenskapligt bibliotek med särskild inriktning på litteratur om arkivverksamhet och har den största samlingen i landet inom detta område. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i övrigt inom svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Här finns även specialsamlingar inom heraldik, svensk presshistoria, svensk medeltidshistoria och urkundsutgivning.

Samlingarna

Biblioteket omfattar ca 140 000 volymer och omkring 170 löpande tidskrifter. Samlingarna är sökbara i Riksarkivets bibliotekskatalog (omfattar även Krigsarkivet och landsarkiven) och den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.Arbete pågår med att föra över även de äldsta bestånden till dessa kataloger, annars finns det även i kortkatalog.

Service

Ingen litteratur är för hemlån. Allt material beställer du fram för läsning i forskarsalen. Du kan även beställa det du vill låna från oss via ditt lokala bibliotek, s k fjärrlån. Även då som läsesalslån d v s materialet får inte lånas hem. Mer om fjärrlån kan du läsa på vår webbplats. Du kan även utnyttja vår kopieförmedling.

Svenska barnboksinstitutet

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

I Svenska barnboksinstitutets (Sbi:s) bibliotek finns merparten av alla barn- och ungdomsböcker som givits ut i Sverige sedan 1591 och en av världens största samlingar av internationell teoretisk litteratur inom ämnesområdet. Bibliotekets uppgift är att samla in och tillgängliggöra alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och att ge information om barn- och ungdomslitteratur och barns läsning.

Samlingarna

Sbi samlar:

  • All barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige
  • Teoretisk litteratur i ämnet

I bibliotekets publika del återfinns den teoretiska samlingen inklusive tidskrifter.

Alla titlar - böcker, tidskriftsartiklar och uppsatser - finns i Sbi:s katalog ELSA. Allt från pekböcker till omfattande avhandlingar indexeras med ämnesord vilket gör det lätt att hitta relevant litteratur. 

Service

Besökare har bland annat tillgång till läsesal samt en separat kurslitteraturhylla. I biblioteket exponeras även innevarande års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Övriga står i magasin.

 

Svenska Filminstitutets bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Svenska Filminstitutets bibliotek är Sveriges enda specialbibliotek för film. Biblioteket ligger i Filmhuset i nära anslutning till entrén, på plan 4 – 6.

Samlingarna

Samlingarna omfattar material från stumfilmstiden och framåt. Här finns böcker om filmteori, genrer, filmproduktion, biografer, regissörs- och skådespelarbiografier med mera. I biblioteket finns även en mängd bolags- och personarkiv, en manuskriptsamling bestående av tusentals svenska filmmanuskript samt en samling DVD-filmer från hela världen.

Tidskriftssamlingen omfattar allmänna filmtidskrifter, såväl som bransch- och filmtekniska tidskrifter. Totalt mer än 1.000 titlar på ett 20-tal språk, varav drygt 200 är e-tidskrifter

Service

Det mesta är sökbart i MATINÉ , men en del äldre böcker och publikationer söks fortfarande i bibliotekets kortkataloger. Retroaktiv katalogisering pågår.

Lånevillkor