Hoppa över navigation.

Musik- och teaterbiblioteket

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Musik- och teaterbiblioteket är en sammanslagning av Statens musikbibliotek och Sveriges Teatermuseums bibliotek.

Musik- och teaterbiblioteket är ett allmänt bibliotek. Med stora samlingar och utlåning av noter i alla besättningar och genrer. Här finns också litteratur, tidskrifter och filmer om musik och teater. Biblioteket är också ett av Europas största forskningsbibliotek inom musikområdet. Här finns rika samlingar av äldre tryck (1600-1800-tal) och handskrifter, bland annat flertalet betydande svenska tonsättares originalmanuskript.

Samlingarna

Bibliotekets moderna samlingar (efter ca 1850) består av litteratur (böcker, tidskrifter och andra textdokument), notutgåvor, ett mindre antal fonogram och video/DVD, mikroformer samt elektroniska medier (katalogiserade resurser på Internet).

Service

Biblioteket är öppet för alla. Material tryckt efter 1900 kan i princip lånas hem. De som bor utanför Storstockholmsområdet kan låna genom ett lokalt bibliotek. Med lånekort kan man också beställa material och förnya sina lån.