Hoppa över navigation.

MKC - Mångkulturellt centrums bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Mångkulturellt centrums bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet, rasism och kulturell mångfald.

Samlingarna

Här finns förutom böcker och tidskrifter också cd-skivor och videofilmer. Biblioteket har samtliga rapporter från Integrationsverket i sitt bestånd.

Service

Allt är sökbart i bibliotekets katalog