Hoppa över navigation.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 

Om biblioteket

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek för litteratur om eller utgiven av svensk, utländsk och internationell arbetarrörelse. Det vetenskapliga litteraturbeståndet är vittförgrenat och inte snävt begränsat till arbetarrörelsen: biblioteket kan beskrivas som ett allmänt samhällsvetenskapligt bibliotek.

Samlingarna

Litteraturbeståndet speglar den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer. Vi har också en stor samling svensk arbetarlitteratur.

Service

Vissa delar av vårt material är fortfarande tillgängliga endast via t ex manuella kataloger, på plats, i vår forskarexpedition.

Bibliotekets låneregler