Hoppa över navigation.

Om HISS

Webbplatsen för HISS (Humaniora i Stockholm samverkar) är avslutad och frusen som den såg ut 2012-12-19.

Bakgrund

HISSstår för humaniora  i Stockholm samverkar. År 2005 undertecknades en avsiktsförklaring om ett samarbete mellan sju Stockholmsbibliotek med humaniorasamlingar. Kungl. biblioteket, Svenska Akademiens Nobelbibliotek, Statens musikbibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Södertörns högskolebibliotek och Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet. Avsikten var att förbättra informationsförsörjningen inom humaniora i Stockholmsregionen.Biblioteksresurserna i Stockholm är många och genom att samarbeta kan vi öka tillgängligheten till de humanistiska samlingarna och därmed stödja forskare, studenter och allmänhet i sökandet efter humanistiskt forskningsmaterial. Genom samverkan hoppas vi också kunna erbjuda ett större utbud av resurser inom humaniora.

Webbplatsen

HISS-biblioteken arbetar på flera plan för att uppnå dessa mål. Den här gemensamma webbplatsen är ett sätt att försöka synliggöra de samlade humanioraresurserna inom Stockholmsregionen. Den ska ge överblick över de många bibliotek i Stockholm som har humaniora i sina samlingar. Här finns alltifrån stora välkända bibliotek till små och mindre kända specialbibliotek. Via sökning på ämnesord ska man kunna få relevanta träffar på något eller några av dem.

Boktransporter mellan biblioteken

HISS-biblioteken har också initierat en ny boktransporttjänst, ett transportsystem skräddarsytt för transport av böcker mellan biblioteken. Denna tjänst har upphandlats nationellt av Kungl. biblioteket och alla bibliotek i Sverige kan nu ansluta sig till den. ( Informationsfolder)

Arbetsgrupper

HISS-biblioteken har för närvarande två arbetsgrupper. Den ena är webbgruppen, som har byggt upp och underhåller den här webbplatsen. Den andra arbetar med frågor kring förvärvet och samlingarna.

Kompetensutveckling

HISS-biblioteken ordnar studiebesök och arrangerar seminarier både lokalt och nationellt i frågor som rör humaniora och bibliotek och planerar för ett fortsatt samarbete kring kompetensutveckling.

Informationsmaterial om HISS

Bokmärke

Flygblad