Hoppa över navigation.

kartor

Stockholms stadsarkivs bibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 

 
Om biblioteket

Stadsarkivets bibliotek är ett forskningsbibliotek med ett bestånd på ca 130 000 titlar, som kan sökas i digitala eller manuella kataloger. Biblioteket är ett komplement när du söker arkivhandlingar. I böcker finns ofta hänvisningar till källor eller till information om historiska förhållanden som kan underlätta ditt letande.

Samlingarna

Vi har en av de största samlingarna av stockholmslitteratur, men också svensk historia, genealogi och arkivvetenskap, samt ett stort urval periodica, kalendrar och stadshistoria.

Stockholmskällanhittar du ett urval av det som finns i samlingarna på Stadsarkivet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och Spåvägsmuseet i Stockholm.

Service

Våra böcker är inte för hemlån, men du är välkommen till vår läsesal på Kungsklippan 6 ( se våra öppettider). Böckerna kan också beställas till ditt lokala bibliotek via fjärrlån.

 

 

Stockholms universitetsbibliotek

 
Biblioteket är öppet för alla
Sök i bibliotekskatalogen
Till bibliotekets webbplats
 
 
Om biblioteket

Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Primära målgruppen är universitetets studenter, forskare och lärare. Universitetsbiblioteket är även ett offentligt bibliotek där allmänheten har tillgång till läsplatser, samlingarna och personalens kunskap. 

Samlingarna

De flesta ämnena inom humaniora är representerade i bibliotekets samlingar. Unika ämnen idag är förlagsutbildning ( Adam Helms samling), modevetenskap och östasiatisk konst. 

Andra profilämnen är andraspråkighet, filmvetenskap, filosofi, konstvetenskap, lingvistik, slavistik, tvåspråkighet, samt östasiatiska språk & kulturer.

I databasen Collection mapping, bland bibliotekets Specialsamlingar, finns beskrivningar av flera värdefulla okatalogiserade bokdonationer och även specialsamlingar som fortfarande är under uppbyggnad. Dessa resurser kan sökas i databasens sökformulär på donator eller ämne.

Service

Läs Lånereglervid Stockholms universitetsbibliotek. De som inte har lånekort vid universitetsbiblioteket och befinner sig på annan ort kan vända sig till sitt lokala bibliotek för att beställa fjärrlån.